Magistraten

Magistraten 16. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Forhold vedrørende etablering af fjernkølingsanlæg
Beslutning: Se referat
3. Foreløbigt regnskab 2014 for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
4. Den digitale Hotline
Beslutning: Godkendt
5. Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
Beslutning: Anbefales
6. Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge. Lokalplan 1-2-114 med Miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Nørresundby Midtby, Thistedvej og Sydvestvej, Boliger. Lokalplan 1-2-113 (2. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales
9. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B)
Beslutning: Anbefales
11. Lejerbo Aalborg - Thulevej 26-56 - 159 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i området v. Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl.
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales
13. Ekspropriation af arealer til etablering af ny offentlig adgangsvej til fugletårn ved Tofte Sø, Lille Vildmose
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Udviklingsstrategi 2016
Beslutning: Anbefales
15. Kvalitetsrapport 2014
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Aalborg Kommunes selskaber med tilknytning til Miljø- og Energiforvaltningen
19. Ansættelse af Aalborg Byråds borgerrådgiver
Beslutning: Anbefales
20. Lånoptagelse i 2015 - Lånerammen for 2014. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger