Magistraten

Magistraten 23. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den tværgående HR- og arbejdsmiljøenheds rolle i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
3. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej. Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Reduktion af specialtilbud) - 2. behandling
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
6. Anmodning om tilladelse til studietur for Skoleudvalget
Beslutning: Godkendt
7. Uddannelsesstrategi 2015-18
Beslutning: Se referat
8. Eventuelt
Beslutning: Se referat
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Fremmede Lejemål - Ændringer i lejemål for Træningsenhed Øst og Sofiendalsvej 95-97, 9200 Aalborg SV
Beslutning: Godkendt