Magistraten

Magistraten 13. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2014. Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2014. Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015, drift - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
5. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
6. Anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2015. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Dispensation Feriepengeinfo/feriekonto
Beslutning: Godkendt
8. Officiel repræsentant til The XI Latvian School Youth Song and dance Celebration
Beslutning: Godkendt
9. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Nørresundby Midtby, Bryggergade/Tinghusgade/Torvet. Boliger, erhverv, butikker m.v. Lokalplan 1-2-111 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Hasseris Boligselskab – Skelagervej (Skelagergårdene) – 393 almene familieboliger – Renoverings- og driftsstøttesag samt social og forebyggende indsats – Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Ændring i vedtægterne for Aalborg Produktionsskole
Beslutning: Godkendt
13. Ændring i vedtægterne for Lille Vildmose Produktionsskole
Beslutning: Godkendt
14. Ungestrategien 2015-17
Beslutning: Anbefales
15. VVM redegørelse om biogasanlæg i Vaarst til offentlig høring
Beslutning: Anbefales
16. Dispensation fra benyttelsespligt
Beslutning: Anbefales
17. Henvendelse om markedsføringssamarbejde
Beslutning: Se referat
18. Budgetmæssige tilretninger pr. 1. januar 2015
Beslutning: Anbefales
19. Kommunal lånegaranti til Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning
Beslutning: Se referat
20. VSK, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Anbefales
21. Vandsamarbejdet Hals, takster for grundvandsbeskyttelse for 2016
Beslutning: Anbefales
22. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midt-by-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden den 31. december
Beslutning: Anbefales
23. Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
26. Udlandsrejse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger