Magistraten

Magistraten 20. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Overtagelse af personaleforpligtelsen vedrørende Aalborg Havn A/S' pensionerede tjenestemænd samt reservering af beløb til Aalborg Letbane. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Barselsudligningsordningen - Regnskab 2014. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Økonomi Horizon ansøgning
Beslutning: Godkendt
5. Høring af ny fælleskommunal digitaliseringsstategi
Beslutning: Godkendt
6. Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og MV) og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Boliger og boldbaner vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Køb af areal til nye boldbaner i Frejlev
Beslutning: Anbefales
9. Vivabolig - Odinsgade m.fl. - 214 almene familieboliger. Renoverings- og driftsstøttesag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
10. Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou - etape 4+5
Beslutning: Anbefales
11. Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 2015
Beslutning: Udsat
12. Køreplanindstilling 2015/16 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
13. Aalborg uden affald
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Se referat
15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Beslutning: Anbefales
16. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland
Beslutning: Anbefales
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
19. Ny børnehave i Karolinelund
Beslutning: Se referat