Magistraten

Magistraten 27. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2014 - Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
3. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Anbefales
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
5. Overførsel af uforbrugte midler i 2014 til budget 2015 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Se referat
6. Energibesparende foranstaltninger i 2015
Beslutning: Anbefales
7. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling - Etape 2
Beslutning: Anbefales
8. Ønsker til visitering af flygtninge 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 2015
Beslutning: Udsat med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Henvendelse fra Vattenfall vedrørende Nordjyllandsværket
Beslutning: Godkendt