Magistraten

Magistraten 4. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Vodskov, Vodskovvej/Følfodvej, Center- og erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 10 – ansøgning om støtte til op-førelse af 68 almene ungdomsboliger (skema A+B)
Beslutning: Anbefales
7. Behov for yderligere lokaler til Sprogcenter Aalborg, Socialcenter Integration og Jobcenter Integration
Beslutning: Godkendt
8. Anmodning om studietur
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Studietur for FMU i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Engangsbeløb til forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Aalborg Kommunes selskaber med tilknytning til vand koncernen
14. Ansættelse af beredskabsdirektør i Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt