Magistraten

Magistraten 11. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Nørresundby Boligselskab – Plateauet (tidl. Poul Larsens Vej) – Eternitgrunden - 90 almene ungdomsboliger - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
5. Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen
Beslutning: Til orientering
6. Henvendelse fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedrørende skifergas
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Aalborg Kommunes selskaber med tilknytning til Vand koncernen