Magistraten

Magistraten 8. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær. Kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
5. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Nordre Havnegade 12, 9400 Nørresundby – Ansøgning om støtte til opførelse af 102 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
6. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej - Ansøgning om støtte til opførelse af 52 almene ældreboliger med serviceareal (skema A)
Beslutning: Anbefales
7. Boligforeningen af 1944 - afdeling 15 - Jørgen Berthelsens Vej 36 - 28 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
8. Ankestyrelsens undersøgelse af støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt