Magistraten

Magistraten 22. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Karolinelund - Opsamling på debatten - Planprincipper og helhedsplan
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Nibe, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 10.012 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Lokalplan 1-2-114 Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby (med Miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Boligforeningen Vanggården, afd. 46 - Østre Havnegade 7 – 55 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Boligforeningen Vanggården, afd. 47 – Østerbro 39 - 34 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Én indgang og Bedre Erhvervsservice
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Overdragelse af Volsted Forsamlingshus til Volsted Borgerforening
Beslutning: Godkendt
12. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-maj 2015
Beslutning: Til orientering
13. Afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2015
Beslutning: Godkendt
14. Ansøgning til Horizon 2020 fra Aalborg Kommune – endelig økonomi
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Ansættelse af projektdirektør - Aalborg Letbane
19. Vedrørende Nordjyllandsværket - 1
20. Vedrørende Nordjyllandsværket – 2
21. Vedrørende Nordjyllandsværket - 3