Magistraten

Magistraten 17. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Beretning nr. 39 om revision af årsregnskab 2014
Beslutning: Anbefales
3. Udlandsrejse - Nuuk, Grønland
Beslutning: Godkendt
4. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
5. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.008 (1. forelæggelse)
Beslutning: Se referat
6. Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted
Bilag til punkt 6


 
Beslutning: Anbefales
7. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
Beslutning: Til orientering
8. Status for "Udvikling og omstilling af handicapområdet - handleplan 2014-2017"
Beslutning: Til orientering
9. Erhvervs benyttelse af genbrugspladser
Beslutning: Anbefales
10. Ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 6 og 7
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
13. Salg af ejendommen matr. nr. 15 ae, Gandrup By, Ø. Hassing, beliggende Poul Smeds Vej 4, 9362 Gandrup
Beslutning: Godkendt
14. Aalborg Kommunes selskaber med tilknytning til Vandkoncernen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger