Magistraten

Magistraten 31. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Halvårsregnskab 2015 - Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
3. Status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig bagggrund
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt