Magistraten

Magistraten 7. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Udvidelse af restløbetid i pantebrev til Visit Aalborg Properties A/S
Beslutning: Godkendt
3. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende overskydende kapacitet på fibernet-forbindelserne til kommunens skoler
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt