Magistraten

Magistraten 14. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Revisionsberetninger
Beslutning: Anbefales
3. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Etablering af gennemgangsboliger til flygtninge