Magistraten

Magistraten 21. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Magistratens møder i november og december 2015
Beslutning: Se referat
3. Tornhøj, nyt bydelscenter. Kommuneplantillæg 4.037, Lokalplan 4-5-102 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. 577 almene familieboliger, Uttrupvej 2-18 og 1-19, Abildgårdsvej m.fl. - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 7 renovering med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
6. Himmerland Boligforening, afdeling 46 – Comfort House – Brohusgade-Nybrogade-Østre Kanalgade – 49 almene familieboliger og 57 ældreboliger – ekstraordinære re-noveringsarbejder – ansøgning om kommuneg
Beslutning: Anbefales
7. Vivabolig, afd. 134, Gundorfslund 5 og 6 – ansøgning om støtte til ombygning, renovering og indretning af 12 almene familieboliger (stayboliger) - skema A
Beslutning: Anbefales
8. Sundby-Hvorup Boligselskab - Studievej 15, Nørresundby - 6 almene ældreboliger med serviceareal (skema A)
Beslutning: Anbefales
9. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej – 52 almene ældreboliger med serviceareal - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart – skema B
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Sulsted Landevej - Nedlæggelse af offentligt vejareal
Beslutning: Anbefales
11. Sundhedsberedsskabsplan 2015
Beslutning: Anbefales
12. Organisering af 10. klasse
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Miljø- og Energiforvaltningen - Udlandsrejse
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende overskydende kapacitet på fibernet-forbindelserne til kommunens skoler
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

17. Ansættelse af Ældre- og Sundhedschef
Beslutning: Godkendt