Magistraten

Magistraten 19. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-september 2015
Beslutning: Til orientering
3. Regnskab 2014 - selvejende institutioner - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om borgerrådgiverens beretning september 2015
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Foreningen Staten i hele Danmark
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Se referat
6. Huslejenævn pr. 1. januar 2016
Beslutning: Anbefales
7. Tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
8. Udlandsrejse
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Miljø- og Energiforvaltningen – etablering af ny energikoncern
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Overtagelse af Nordjyllandsværket, fase 2
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
11. Vandhandleplan
Beslutning: Anbefales
12. Henvendelse fra byrådsmedlem H. P. Beck - Forslag til bedre udnyttelse af P-pladser
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Ansættelse af direktør i InfoCenter Aalborg (i daglig tale kaldet VisitAalborg)
Beslutning: Anbefales

Åben

16. Velkomst for statlige ansatte
Beslutning: Godkendt