Magistraten

Magistraten 26. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Principaftale for Aalborg Letbane
Beslutning: Anbefales
3. Aalborg Letbane. Kommuneplantillæg H.031 med miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Vivabolig – afd. 17. Dannerhøj i Visse – Helhedsplan for udskiftning af tagdækning og vinduer. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel. Ansøgning om støtte (Skema A)
Beslutning: Anbefales
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
8. Salg af Toften 1B, 9370 Hals
Beslutning: Godkendt
9. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Udsat
10. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Udsat