Magistraten

Magistraten 16. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2015
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om EU-folkeafstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015
Beslutning: Til orientering
4. Magistratens møder i januar, februar og marts 2016
Beslutning: Til orientering
5. Indgåelse af eksternt lejemål til flygtningehostel, John F. Kennedys Plads 41, 9000 Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. BRN – Business Region North Denmark - Strategi og handlingsplan
Beslutning: Til orientering
7. Dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune i perioden 2007-2014
Beslutning: Til orientering
8. Aalborg Midtby, Østre Alle/Sønderbro, Erhverv. Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Hasseris, Otiumvej. Boliger. Kommuneplantillæg 3.019 og lokalplan 3-3-111 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Universitetsområdet, Marshalls Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.040 og lokalplan 4-4-113. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Boligområdet vest for Frejlev skole, Kommuneplantillæg 6.017 og Boliger, Griegsvej, Frejlev, Lokal-plan 6-3-105 samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Budolfi Plads, Nedrivning af Budolfihus m.m. Lokalplan 1-1-126 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Vivabolig – 90 almene ungdomsboliger - Kjellerupsgade 12/Søndergade 62 - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
14. Boligforeningen Fjordblink, afd. 35, Godsbanen - 175 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
15. Boligforeningen Fjordblink, afd. 36, Godsbanen – 35 almene familieboliger – endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
16. Sundby-Hvorup Boligselskab - afd. 252 - Bredgade 4, Gandrup - Serviceareal til 36 eksisterende ældreboliger (skema C)
Beslutning: Anbefales
17. Aftale om frikøb af tilbagekøbsdeklaration - Boligforeningen Bakkebo, afdeling 1 - Granlien 1
Beslutning: Udsat
18. Garantistillelse jf. Almenboliglovens § 98 til sikring af brandsikringssystemet i Lejerbo
Beslutning: Anbefales
19. Forlængelse af forsøgsperiode for anvendelse af kombineret udlejning i en almen boligafdeling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
20. Forslag til indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
21. Limfjordsbroen - Regnskab 2014
Beslutning: Anbefales
22. Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.3.01 i Vedbæk inden den 31. december 2020 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
23. Delegation af kompetence om vedtagelse af ændringer af spildevandsplanen til Miljø- og Energiudvalget
Beslutning: Anbefales
24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

26. Salg af ejendommen Nørre Tranders Vej 69, 9000 Aalborg
Beslutning: Godkendt
27. Proces for ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Anbefales
29. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Anbefales