Magistraten

Magistraten 30. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
3. Aktuel status 2015 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Aktuel status budget 2015 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
5. Lånoptagelse til forbedringsarbejder. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
6. Lånoptagelse 2015
Beslutning: Anbefales
7. Hvad sker der i Aalborg - Planer og projekter, oktober 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Evaluering af pressevagten
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou. Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, Aalborg. Helhedsplan/renovering – Familieboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
11. Vivabolig, afd. 15, Store Tingbakke, 9310 Vodskov – 217 almene boliger. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel – ansøgning om støtte inden renovering (skema B)
Beslutning: Anbefales
12. Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 7, Abildgårdsvej m.fl., Nørresundby - 577 almene familieboliger. Renovering med kapitaltilførsel og driftsstøtte (skema B)
Beslutning: Anbefales
13. Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Budget 2015 og 2016 - Takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern
Beslutning: Anbefales
15. Ændring af struktur for Vandkoncernen
Beslutning: Anbefales
16. Udpegning af formand og næstformand til Aalborg Vandkoncernen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Honorar til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg Vandkoncernen
Beslutning: Anbefales
18. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
19. Udpegning af medlem til Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
20. Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S
Beslutning: Anbefales
21. Eventuelt
Beslutning: Intet
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
23. Ansættelse af afdelingschef i AaK-Bygninger, Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt