Magistraten

Magistraten 14. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Plan- og budgetprocedure 2017-2020
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
3. Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2015
Beslutning: Anbefales
4.  Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015
Beslutning: Til orientering
5. Afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2015
Beslutning: Godkendt
6. Lånomlægning - Fonden Skråen
Beslutning: Godkendt
7. Videreførelse af sekretariat for etablering af en BRT-løsning - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Universitetsområdet. Vest for Tinbergens Alle. Boliger. Kommuneplantillæg 4.038, Lokalplan 4-4-112 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland
Beslutning: Anbefales
10. Aktuel status 2015 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
11. Ny Beredskabsstruktur § 60-selskab – Parkeringskontrol
Beslutning: Anbefales
12. Udlandsrejse til Bilbao
Beslutning: Godkendt
13. Miljø- og Energiforvaltningen - Udlandsrejse til Paris
Beslutning: Godkendt
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Projektdirektør for etablering af en BRT-løsning i Aalborg
Beslutning: Godkendt

Åben

17. Indkaldelse af stedfortræder for Cæcilie Lyndgaard Andersen fra og med den 06.01.2016
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt