Magistraten

Magistraten 4. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Plan- og budgetprocedure 2017-2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Opdatering af Magistratens forretningsorden
Beslutning: Godkendt
4. Opdatering af byrådets forretningsorden
Beslutning: Anbefales
5. Standard for titelgivning af dagsordenspunkter til stående udvalg, magistrat og byråd
Beslutning: Godkendt
6. Vederlag til 2. viceborgmester for opgaver i 2015
Beslutning: Anbefales
7. Østre Havn, Nyhavnsgade og Beddingen, boliger mm. Lokalplan 1-4-108 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Behov for teknisk servicemedarbejder til gennemgangsbolig til flygtninge
Beslutning: Godkendt
9. Kompetence- og ansvarsfordeling ift. boliger til flygtninge
Beslutning: Godkendt
10. Ansættelse af sekretariatschef i Ældre- og Handicapforvaltningen
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt