Magistraten

Magistraten 11. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af fordeling af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2016
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af gældsoverdragelse Hals Golfbane
Beslutning: Godkendt
4. Eventuelt
Beslutning: Intet
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt