Magistraten

Magistraten 1. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udvikling af Stigsborg Havnefront – tilknytning af finansiel rådgiver
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103. Gug Alper, Boliger og rekreativt område (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Lokalplan 5-2-105 og Redegørelse for bæredygtighed. Vodskov, Vodskov Enge, Boliger (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger (skema A). Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af regulativ for vintervedligeholdelse
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted
Bilag til punkt 7 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af ny struktur på specialområdet - Godthåbskolen og Øster Uttrup skole
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af ændrede stiftelsesgrundlag i Aalborg Energikoncernen
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt