Magistraten

Magistraten 15. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering om Magistratens møder i april, maj og juni 2016
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Lokalplan 4-4-114 Boliger, Tinbergens Alle og Seiferts Alle, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.037 og Lokalplan 4-5-102, Nyt bydelscentrum ved Tornhøj, Tornhøj (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ansøgning om støtte til renovering efter almenboliglovens § 100 (skema A). Viking Kollegiet, Boulevarden 31
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 66 almene ældreboliger mm. - Domea.dk - afd. 02 - Demensplejehjemmet Tornhøjhaven, Aalborg Øst (skema A)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 32 almene ældreboliger med servicearealer til mennesker med udviklingshæmning (skema A). Himmerland Boligforening - afd. 79
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af nedlæggelse af offentligt vejareal - Vadum Kirkevej
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Svanevej, Tjørnevej, Lyngstien, Koralvej m.fl. - spildev
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af miljømål med henblik på at fjerne fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af udlandsrejse til Barcelona - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt