Magistraten

Magistraten 29. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Visit Aalborg - Aktiviteter mv.
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af DM i Skills 2017 - udpegning af medlemmer til styregruppen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overdragelse af DUS-pavillon ved Grindsted skole til Grindsted-Uggerhalne Samråd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.017 og Lokalplan 6-3-105 Boliger, Griegsvej, Frejlev samt delvis ophævelse af Lokalplan 6-3-103 Boliger, Griegsvej, Frejlev (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.030 og Lokalplan 1-1-120 Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af leasingaftale hos Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Aalborg Kommunes deltagelse i MIPIM konference 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Orientering om omorganisering i Skoleforvaltningen
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af ny Fritidspolitik
Beslutning: Anbefales
13. Orientering om organisationsændring - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Udsat
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Drøftelse af status på samarbejde med Sermersooq Kommune
Beslutning: Se referat

Lukket

17. Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales