Magistraten

Magistraten 14. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Lederkonferencen 2016
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Regnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, drift. Tillægsbevilling 2016.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016, Borgmesterens Forvaltning, anlæg. Tillægsbevilling 2016.
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015. Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om udarbejdelse af præsentation af +BUS Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af 2. status/afrapportering af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Horizon2020-ansøgning under rammeprogrammet ”SMART Cities and Societies"
Beslutning: Godkendt
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Godkendelse af bankaftale
Beslutning: Godkendt

Åben

16. Orientering om foreløbigt regnskab 2015 for Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering