Magistraten

Magistraten 4. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om organisationsændring - Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af frikommuneforsøg
Beslutning: Udsat
5. Godkendelse af ansøgning om Frikommunenetværk
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af tegningsbemyndigelse
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.021, Lokalplan 3-2-103, Undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.042 for lokalcenter ved Danalien og lokalplan 4-2-114 Lokalcenter Danalien og Sohngårdsholmsvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart - 12 almene familieboliger (stayboliger) – skema B. Vivabolig, afdeling 134, Gundorfslund 5 og 6, 9000 Aalborg.
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ønsker til visitering fra Udlændingestyrelsen 2016
Beslutning: Anbefales
11. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016-2017
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af lejemål med henblik på etablering af GAME Streetmekka Aalborg, deponering - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
16. Godkendelse af ansættelse af afdelingschef i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt

Åben

17. Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
Beslutning: Udsat