Magistraten

Magistraten 18. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2015. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
3. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-marts 2016
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Hals/Hou-området som attraktivt turistområde
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om ændringer i kompetencefordelingsplan imellem byrådet, udvalget og forvaltningen
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.038 og Lokalplan 4-4-112 Boliger vest for Tinbergens Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.007 og Lokalplan 8-5-102 Teknisk anlæg, Halmfyringsanlæg, Ny Høstemarkvej, Mou (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.012 (med Miljørapport), Byudviklingsplan for Nibe (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt