Magistraten

Magistraten 25. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2015 - Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2015
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/2017
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2016/2017
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af aftale mellem Aalborg Kommune og AKU-Aalborg for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren og ansøgning til Interreg Nordsø programmet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Godkendelse af rådmand Thomas Krarups deltagelse i konference i Bergen, Norge i maj 2016
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt