Magistraten

Magistraten 9. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af byrådets møder i 2017
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af udkast til fælles fundraisingstrategi for Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
4. Orientering og godkendelse - AAK International Strategi status 2015 og handlingskatalog 2016-2017
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.019 og Lokalplan 6-1-109 Boliger, Midgården, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af rummelighedsredegørelse for nyudlæg af arealer til boliger i planperiode 2015-2026
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af skema B for 6 almene ældreboliger med servicearealer på Studievej 15, Nørresundby, Sundby-Hvorup Boligselskab
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Orientering om antiradikalisering og Tryg Aalborg - en mere tryg kommune er en del af Nordic Safe Cities
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Ankestyrelsens prasksisundersøgelse af kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Rigsrevisionens beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af deltagelse i studietur med FB-FMU 2016
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af køreplan 2016/2017
Beslutning: Anbefales
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt