Magistraten

Magistraten 23. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af frikommuneforsøg
Beslutning: Se referat
4. Drøftelse af forslag til emner til frikommuneforsøg
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
Beslutning: Se referat
6. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-april 2016
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af ny tilslutningsaftale vedrørende Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 2016-2023
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1- 1-124 (med Miljørapport), Karolinelund, Park og Børnehave, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.016 og Lokalplan 3-5-104, Boliger, Sofiendal Enge (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af studietur for Sundheds- og Kulturudvalget, By- og Landskabsudvalget og Magistraten
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 – Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport (2. behandling)
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer
Beslutning: Anbefales
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

21. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Fjernkøling A/S
Beslutning: Anbefales