Magistraten

Magistraten 30. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om afsluttende årsrapport for pilotprojekt for kontrol af sociale klausuler
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
6. Godkendelse af salg af Perikumvej 4
Beslutning: Godkendt