Magistraten

Magistraten 6. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2016
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Restaurationsplan for Aalborg Kommune - revision 2016
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om Magistratens møder i august, september og oktober 2016
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.043 og Lokalplan 4-1-113, Boliger, Ritavej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.040, Lokalplan 4-4-113 Boliger, Marshalls Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af lokalplan 1-1-126 - Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af 44 nye almene familieboliger i Lindholm Søpark, Sundby-Hvorup Boligselskab (skema A)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af løntillæg til afdelingschefer i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Godkendt
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt