Magistraten

Magistraten 20. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetlægningen for 2017 - 2020
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-maj 2016
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2016
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om selvejende institutioner - regnskaber 2015 - Borgmesterens Forvaltning.
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - planer og projekter maj 2016
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om borgerrådgiverens midtvejsstatus juni 2016
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Godkendelse af borgmester Thomas Kastrup-Larsen - Deltagelse i DBU konference i Nuuk
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Planstrategi 2016
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af VVM-redegørelse - Udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
Beslutning: Udsat med bemærkninger
12. Godkendelse af oprettelse af stilling som vicedirektør, lønændring for en chef, ændring af en chefstilling samt nedlæggelse af stilling som chef for Energi og Renovation i Miljø- og Energiforvaltninge
Beslutning: Udsat
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

15. Vedr. Aalborg Havn A/S
Beslutning: Godkendt