Magistraten

Magistraten 15. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Aalborg Universitets analyse, "Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Drøftelse af budgetlægningen for 2017 - 2020
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om halvårsregnskab 2016 - Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af økonomisk status 2016 - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2017 - 2020 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af beretning nr. 40 om revision af årsregnskab 2015
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lasse Frimand Jensen
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af evaluering af implementeringen af sociale klausuler
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116, Blandet bolig- og erhvervsområde, kareen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og Lokalplan 1-4-110 (m. miljørapport) - tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Øgadekvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103 Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Godkendelse af Lokalplan 1-1-128, tillæg til Lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
17. Godkendelse af lokalplan 9-4-103, Tillæg til Lokalplan 5.23 Boliger ved Færgevej, Vestpieren, Hals (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
18. Godkendelse af ophævelse af Byplanvedtægt nr. 24, Sankelmarksgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
19. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 254 - Ved Jernbanen, Vester Hassing- skema A
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Anbefales
20. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afdeling 255, Mellemvang i Gandrup - skema A
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Anbefales
21. Godkendelse af renoveringsprojekt - Strubjerg 42-56 og Skolevej 40-70, Nørresundby - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 13 (skema A+B)
Beslutning: Anbefales
22. Godkendelse af ’Brug Byen – Vejledning for skilte, gader og pladser’
Beslutning: Anbefales
23. Godkendelse af ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord
Beslutning: Anbefales
24. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ulsted-Ålebæk Vandværk
Beslutning: Anbefales
25. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
26. Godkendelse af reviderede vedtægter for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
27. Godkendelse af ny sektoropdeling pr. 1. januar 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Anbefales
28. Eventuelt
Beslutning: Se referat
29. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

30. Godkendelse af ansættelse af stadsingeniør august 2016
Beslutning: Godkendt
31. Godkendelse af indstilling vedrørende kommunale indkøb
Beslutning: Udsat med bemærkninger