Magistraten

Magistraten 3. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af aktuel status 2016 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af aktuel status 2016 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af aktuel status 2016 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af aktuel status 2016 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af justering af lønbudget 2016.Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af DGI Landsstævne 2017
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om Magistratens møder i november og december 2016
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af Lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af rusmiddelstrategien
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af nødforsyningstarif pr. 1. oktober 2016, Aalborg Gas
Beslutning: Anbefales
14. Godkendelse af udlandsrejse til Bruxelles
Beslutning: Godkendt
15. Eventuelt
Beslutning: Intet
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt