Magistraten

Magistraten 10. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral. Tillægsbevilling - anlæg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger, Sundby-Hvorup Boligselskab, Mellemvang, Gandrup - skema B
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af aktuel status 2016 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2016
Beslutning: Anbefales
5. Eventuelt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

7. Godkendelse af køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej 18 - 20 og 22c, 9000 Aalborg - tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger