Magistraten

Magistraten 21. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-oktober 2016
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af revideret Bilag 1 til Kasse- og Regnskabsregulativet - "Retningslinjer for bogføringsprocessen"
Beslutning: Godkendt
4. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om analyse af udbudte eller udliciterede områder
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 for udvidelse af landsbyen Tostrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.044 og Lokalplan 4-3-104 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af 132 almene ungdomsboliger og 20 almene familieboliger (STAY-boliger) - Plus Bolig - Poul Paghs Gade 2-4 (skema B)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum Himmerland Boligforening, afd. 63, Ditlev Bergs Vej 5, 9000 Aalborg - 240 almene ungdomsboliger (skema C)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af aktuel status 2016 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling Budget 2016
Beslutning: Anbefales
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Godkendelse af salg af matr.nr. 401a og 401b Aalborg Bygrunde - Budolfi Plads
Beslutning: Anbefales