Magistraten

Magistraten 5. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2016
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af lånoptagelse 2016
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - planer og projekter, oktober 2016
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tillægsbevilling - Færdiggørelse af Egnsplanvej
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.018 og Lokalplan 6-1-107 Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af tomgangshusleje midlertidig boligplacering til flygtninge. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2017
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
14. Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
15. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Godkendelse af EU-udbud af forsikringer pr. 1. januar 2017
Beslutning: Anbefales
19. Klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling
Beslutning: Anbefales