Magistraten

Magistraten 12. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af evaluering af budgetlægningen for 2017, planlægning af budgetlægningen for 2018, Direktørgruppens arbejdsgrundlag og arbejdsprogram
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Lukket

3. Orientering om status på IF-branden den 12. november 2016 - oplag
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Åben

4. Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2016
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af udviklingsplan for Stigsborg Havnefront med tilhørende Miljørapporter (MV)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ny parkeringsstruktur
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af ny kulturaftale: KulturKANten 2017-2020
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af ansøgning til Aalborg Kloak A/S om kommunal lånegaranti
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt