Magistraten

Magistraten 19. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2016
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af etablering af leverandørlister for indkøb, der ikke er omfattet af indkøbsaftaler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Planstrategi 2016 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelse (1.forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110, Boliger, Byengen, Hasseris (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i sommerhusområde - Hals/Hou, etape 8
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Anbefales
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt