Magistraten

Magistraten 9. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af opløsning af Aalborg-Riga Fonden
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af vederlag til udvalgsmedlemmer, formanden for Folkeoplysningsudvalget, formanden for Børn- og Ungeudvalget og 1. viceborgmester.
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2016
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af ansøgning om opførelse af 111 almene ungdomsboliger. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Havnegade 17 & 21, 9400 Nørresundby (skema B)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af udlandsrejse - Rådmand Mai-Britt Iversen - Nuuk
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet"
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af lukning af Løvvangskolen pr. 1. august 2017
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt