Magistraten

Magistraten 16. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af afholdelse af udbud om ny masteraftale vedrørende finansiel leasing
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udlandsrejse - borgmester Thomas Kastrup-Larsen - Göteborg
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 - Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.036 Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger, Himmerland Boligforening, afd. 84, DLG , Skema A
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt