Magistraten

Magistraten 30. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-december 2016 pr. 24. januar 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forslag om indsendelse af dagsordenspunkt om den kommunale udligningsordning til KL´s delegeretmøde den 16. marts 2017
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af låneomlægning og forlængelse af garanti for lån optaget af Fonden DGI-Huset i Nordkraft
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af procesplan for anvendelsen af Jobvækstpuljen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgning til EU's Horizon 2020 støtteprogram
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Aalborg Kommunes deltagelse i MIPIM konference 2017
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Lukket

12. Igangsætning af dataanalyser 2017
Beslutning: Godkendt