Magistraten

Magistraten 6. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.022 og lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov (2. forelæggelse) samt at et privat areal og et vejareal overføres fra byzone til landzone
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport), Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Teater Nordkraft.
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af 1. behandling af revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1469, Hals
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Salgssag
Beslutning: Anbefales

Åben

15. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017
Beslutning: Anbefales med bemærkninger