Magistraten

Magistraten 20. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af organiseringen i Borgmesterens Forvaltning – Løn-og Personalekontoret (ØKA) og HR & Arbejdsmiljø samt udpegning af ledelsesrepræsentant til Hoved-MED
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af udviklingsstrategi og miljøvurdering for Stigsborg Havnefront samt udviklingsplan for 1. etape
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af 3. status/afrapportering på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune"
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Leasingaftaler vedrørende indkøb af elektronisk nøglesystem til borgere med nødkald
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af vedtægter for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Beslutning: Anbefales
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt