Magistraten

Magistraten 27. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af årsrapport 2015 for Renovest I/S
Beslutning: Anbefales
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
5. Godkendelse af løn- og ansættelsesvilkår for direktør i Aalborg Kongres og Kultur Center
Beslutning: Godkendt