Magistraten

Magistraten 3. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2016 for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2016. Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2016. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af Lokalplan 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej - Anlægsbevilling til kommunale almene boliger. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af forslag til grøn omstilling af den kommunale bilflåde
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN 2017-2020
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden 2017-2020
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2017-2020
Beslutning: Anbefales
17. Eventuelt
Beslutning: Se referat
18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt