Magistraten

Magistraten 1. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Bæredygtighedsplan for Borgmesterens Forvaltning
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.053 til parkering til UCN ved Scoresbysundsvej (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midt-by (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af lokalplan 9-6-107, Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart, 32 almene boliger til handicappede ved Tornhøjgaardgrunden, Aalborg Øst. Himmerlands Boligforening afd. 79 (Skema B)
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Anbefales
10. Godkendelse af ny vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af regnskab 2016 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
12. Godkendelse af budget 2018 - Limfjordsbroen
Beslutning: Anbefales
13. Godkendelse af 1. behandling af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, grundvandsbeskyttelse 2018
Beslutning: Anbefales
15. Godkendelse af ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Anbefales
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt