Magistraten

Magistraten 8. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Vederlagskommissionens forslag om nedsættelse af vederlag til fuldtidspolitikere.
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af rejse til Stockholm - Rådmand Thomas Krarup
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Eventuelt
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Forretningsforhold