Magistraten

Magistraten 15. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-april 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af fælles mastepolitik
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af køreplanindstilling 2017-2018
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af takstændringer pr. 1. juni 2017 for Aalborg Renovation
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Godkendelse af strategi for fossilfri varmeproduktion
Beslutning: Anbefales
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt